tajna našeg uspeha je u: poslovnosti, kvalitetu, rokovima i ceni.

SUBVENCIJE ZA KONKURENTIJU POLJOPRIVREDU RS

 

U toku je realizacija projekta za konkurentnu poljoprivredu RS u saradnji sa Svetskom bankom u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti. Na listi prihvatljivih investicija u oblasti prerade mesa nalaze se:

  • nabavka nove opreme za omamljivanje, klanje i preradu trupova;
  • nabavka novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
  • nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne prostorije;
  • nabavka nove opreme za prikupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu;
  • nabavka nove opreme i uređaja za sečenje, obradu, preradu, pakovanje i etiketiranje mesa i mlevenog mesa, mesnih prerađevina, mašinski odvojenog mesa i mesnih proizvoda;
  • nabavka nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i mesnih proizvoda;
  • nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu;
  • nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika.

U saradnji sa konsultanskim agencijama, našim klijentima pomažemo pri apliciranju za sredstva iz ovih fondova, kako bi dobili i do 50% bespovratnih sredstava za svoje investicije.

Prijavite se na vreme i iskoristite šansu.