tajna našeg uspeha je u: poslovnosti, kvalitetu, rokovima i ceni.

Kalendar sajmova


86. POLJOPRIVREDNI SAJAM, Novi Sad, Srbija, 11.05 – 17.05.2019   nowicki    vemag_logo    nadratowski    radex   brokelmann

IFFA, Frankfurt, Nemačka,  04.05 – 09.05.2019           nowicki     vemag_logo     nadratowski      brokelmann     radex


IBA, Minhen, Nemačka ,  15.09 -19.09.2018       vemag_logo

85. POLJOPRIVREDNI SAJAM, Novi Sad, Srbija,  15.05 – 21.05.2018         nowicki vemag_logo    nadratowski      brokelmann      radex   

ANUGA FOOD TECH    Keln, Poljska,  20.03 – 23.03.2018.       nowicki  vemag_logo    nadratowski     tempro     radex


POLAGRA-TECH ,  Poznanj, Poljska  , 25.09 – 28.09. 2017.       nowicki   vemag_logo   nadratowski   brokelmann    radex    tempro

84.POLJOPRIVREDNI SAJAM  Novi Sad, Srbija,  13.05 – 19.05.2017.       nowicki   vemag_logo   nadratowski     brokelmann    radex    logo orange ATT


POLAGRA-TECH   Poznanj, Poljska ,  25.09 – 29.09. 2016.       nowicki   vemag_logo   nadratowski     brokelmann      radex     tempro

83. POLJOPRIVREDNI SAJAM  , Novi Sad, Srbija  14.05 – 20.05.2016.       nowickivemag_logonadratowskibrokelmannradex


 IFFA  Frankfurt, Nemačka,  07.05 -12.05.2016.     nowicki     vemag_logo       nadratowski     brokelmann


 IBA Minhen, Nemačka,  15.09 -20.09.2015.         vemag_logo

POLAGRA-TECH   Poznanj, Poljska, 21.09 – 24.09. 2015.       nowicki  vemag_logo    nadratowski        brokelmann     radex      tempro